top of page
IMG-8326.jpg
Mariola Pochwat
 

Jestem trenerką treningu inerpersonalnego I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, pedagogiem, Counsellor/ terapeutką Gestalt.

 

Po ukończeniu studiów pedagogicznych z pasją i zaangażowaniem przez czternaście  lat pracowałam w szkole średniej,  prowadząc z młodzieżą z różnych środowisk  warsztaty i zajęcia z profilaktyki uzależnień, zachowań przemocowych, doradztwa zawodowego oraz warsztaty integracyjne, również wyjazdowe.

Na pewnym etapie życia uświadomiłam sobie, że w swojej pracy pedagoga zrobiłam wszystko,  na co ten zawód pozwalał.
Podjęłam decyzję o dalszym rozwoju i kształceniu.

 

W 2002 roku trafiłam do Krakowa, gdzie w Instytucie Terapii i Rozwoju Gestalt, przekształconym dwa lata później w Centrum Counsellingu Gestalt, rozpoczęłam edukację w czteroletniej szkole trenerów i terapeutów.

Po ukończeniu szkoły znalazłam się w zespole Centrum, gdzie do 2014 roku pracowałam z dorosłymi w gabinecie terapeutycznym.  Poprowadziłam dziesięć rocznych edycji Kursu Umiejętności Interpersonalnych i Podstaw Pomagania. Wróciłam również do swojej pracy z młodzieżą, organizując i prowadząc w ramach działalności Centrum obozy z psychoedukacją.

Mam również bogate doświadczenie w realizowaniu projektów europejskich zarówno jako uczestnik, jak i prowadzący zajęcia z młodzieżą i dorosłymi.

Udzielam rodzicom konsultacji w sprawach wychowawczych.

Jeden z moich mentorów,  Irvin Yalom, napisał: "W terapii najważniejsza jest relacja,

to ona  uzdrawia".  Po wielu latach pracy w gabinecie terapeutycznym, mając okazję

w praktyce sprawdzić trafność tej myśli,  przyjmuję ją także za swoje motto.

W sprawie terapii indywidualnej  proszę dzwonić pod numer: 600 031 337,

e-mail: mariola.pochwat.mater@gmail.com

bottom of page